XV PREMI PROTAGONISTES DEL DEMÀ 2024

Aquest Premi va néixer amb la intenció de ser un dels guardons amb més prestigi de Lleida, i amb ell volem premiar joves que demostrin esperit emprenedor, capacitat de lideratge, honradesa, actitud de servei, i una formació i qualitats ètiques que els converteixin en un estímul i un model pels altres joves.
FINALITZADA INSCRIPCIÓ. ENTREM A LA FASE D'AVALUACIÓ DE CANDIDATURES
El Rotary Club de Lleida i Rotary International volem, mitjançant aquesta convocatòria, premiar a nivell local els joves que demostrin tenir unes actituds i unes aptituds que els capacitin per a treballar d'una manera activa en la construcció d'un futur millor. Volem valorar la capacitat d’esforç i de treball dels nois i de les noies de la nostra zona i donar a conèixer a la societat lleidatana els valors que ha de tenir la nostra joventut. I amb l'esperança d’aconseguir-ho Rotary International els ofereix tota la seva infraestructura i el seu prestigi a nivell internacional.
PROTAGONISTES DEL DEMÀ

RECONEIXEMENT DEL ROTARY CLUB DE LLEIDA A LA JOVENTUT

Per primera vegada enguany el Club Rotary de Lleida compta amb la col·laboració d’Ingenio Leadership School, una reconeguda Escola de formació en lideratge que fa part de la Universitat de Lleida UDL, aquest treball conjunt a la Universitat de Lleida UDL, ha permès que el premi enguany sigui una Formació Universitària en Especialitat de Lideratge, que no només aportés valor en el currículum de l’estudiant guanyador, si no que aconseguís ser el motor que impulsi els projectes d’ emprenedoria de joves disposats a crear empresa d’ una forma responsable.

Aquest Premi va néixer amb la intenció de consolidar-se i de ser un dels guardons amb més prestigi de la nostra zona, aspiració que ve avalada per l’èxit que està tenint en altres ciutats del nostre país. I amb ell volem premiar joves que demostrin esperit emprenedor, capacitat de lideratge, honradesa, actitud de servei i una formació i qualitats ètiques que els converteixin en un estímul i un model pels altres joves.

Volem facilitar el desenvolupament personal d’aquests joves, posant de manifest les seves virtuts i destacant com exemples de forma pública i notòria determinades actituds davant la vida.

Per això, busquem un/a jove:

 • amb sensibilitat social
 • amb actitud d’emprenedoria
 • amb un bon expedient acadèmic, i
 • que sigui un exemple pels altres

 

CRITERIS D'AVALUACIÓ
 • Avaluació d’ habilitats i competències 180 graus
  • Qualificació mínima 70%
   • Companyonia
   • Integritat
   • Diversitat
   • Servei
   • Lideratge
 • Treball de recerca:
  • Qualificació mínima 80%
   • L’originalitat i el caràcter innovador del treball de recerca i el plantejament d’objectius. (Max. 2 Punts)
 • El rigor i tractament científic i la capacitat de síntesi. (Max. 2 Punts)
 • L’originalitat en la metodologia emprada i la seva adequació als objectius plantejats, als continguts presentats i a l’estructura del treball de recerca. (Max. 3 Punts)
 • La qualitat o fiabilitat de les fonts d’informació utilitzades i l’ús adequat d’aquestes fonts. (Max. 1 Punts)
 • Els aspectes formals en la presentació del treball, la correcció i l’ús adequat del llenguatge. (Max. 2 Punts)
 • Entrevista personal:
  • Qualificació mínima 90%
   • Comunicació Assertiva
   • L’ actitud positiva i afable
   • Motivació, entusiasme i passió per el treball
   • Adaptabilitat i resolució de problemes
CONVOCATÒRIA ANY 2023-2024

Les condicions requerides per a presentar-se al Premi són:

 

 1. Ser alumne/a d’algun dels Centres Docents públics i concertats de la província de Lleida.
 2. Podran optar al Premi els joves dels esmentats Centres que estiguin estudiant 2on de batxillerat durant el curs 2023/2024 i que no hagin complert 20 anys en data 31 de desembre de 2023.

 

3. Requeriments per participar

3.1.Omplir el Formulari WEB amb les dades del/la jove

Amb nom i cognoms,  data de naixement, telèfon, adreça correu electrònic,  centre educatiu i dades de contacte del tutor/a.

3.2.- Adjuntar el treball de recerca i l’avaluació corresponent per part del centre educatiu.

Tipus d’activitat, qualificació producte o servei, tipus de necessitat a cobrir, àmbit d’actuació, mercat, anàlisi de l’entorn, característiques del sector, Anàlisi DAFO, Pla estratègic, pla de màrqueting, Planificació operativa i logística, Gestió de qualitat, Gestió Ambiental, Recursos humans, Estructura legal i Pla financer

 1. Entrevista personal:

Els 3 millors projectes realitzaran una presentació de 15 minuts davant d’un jurat designat per Rotary i La UDL.

DATA DE PRESENTACIÓ

El termini d’admissió de les sol·licituds finalitzarà el 15 de maig de 2024, l’entrevista es realitzarà al mes de maig i el lliurament del Premi es farà durant el mes de juny del mateix any.

La documentació s’ha de fer arribar a:

Formulari WEB D’INSCRIPCIÓ

 

Qualsevol dubte o informació addicional es podrà sol·licitar al correu electrònic:        rotary.lleida@rotary2202.org

EL PREMI

El guanyador/a rebrà:

 1.  Diploma acreditatiu.
 2. Especialitat en Lideratge Directiu (EDL), Programa d’Ingenio Leadership School i La Universidad de Lleida (UDL), En format Online.
 3. Estada i participació en un Seminari RYLA.

 

RYLA (Rotary Young Leadership Award), és un programa de Rotary International que ofereix als joves l’oportunitat de desenvolupar les seves habilitats de lideratge i superació personal exposant-los als valors centrals de Rotary: servei, elevades ètiques i pau. Els Seminaris de Rotary per a Líders Joves, són programes de capacitació intensiva que contribueixen a la superació personal i de qualitats de lideratge dels participants; aquests, poden gaudir de l’oportunitat de ser més independents, tractar diversos temes, establir noves amistats i contacte amb altres líders de la comunitat i adquirir informació d’utilitat i competències professionals.

COMPOSICIÓ DEL JURAT

El jurat estarà integrat per tres persones seleccionades pel Club de Rotary de Lleida i tres persones seleccionades per la Ingenio School i La UDL.

Actuarà de secretari/ària un/a representant del Rotary Club de Lleida, qui tindrà veu però no vot, i serà el/la responsable d’aixecar la corresponent acta de la deliberació i concreció del/la guardonat/nada.

Els altres membres del jurat sí tindran veu i vot, i el president, en cas

d’empat, decidirà el seu vot de qualitat.

Els membres del jurat es reuniran prèviament a les entrevistes personals i/o virtuals, per tal de valorar les sol·licituds.

 

GUANYADORS EDICIONS ANTERIORS
I Premi 2010 Joan Samper París Col·legi Episcopal
II Premi 2011 Edna Grau Bosch IES Ronda
III Premi 2012 Laura Mor Maldonado IES Josep Lladonosa
IV Premi 2013 Guillem Burballa Nòria Col·legi Episcopal
V Premi 2014 Laura Ruiz Domínguez Col·legi Episcopal
VI Premi 2015 Pau Solé Calduch Col·legi Episcopal
VII Premi 2016 Anna Vallverdú Cortada Col·legi Episcopal
VIII Premi 2017 Ramon Pera Reñé Col·legi Episcopal
IX Premi 2018 Andrea Álvarez Lamas IES Josep Lladonosa
X Premi 2019 Etna Miró Escobar Col·legi Episcopal
XI Premi 2020 Lucía Sesé Sancho Col·legi Episcopal
XII Premi 2021 Laura García Llorens Col·legi Episcopal
XIII Premi 2022 Elena Aventín Casanova Col·legi Episcopal
XIV Premi 2023 Berta Torrent Ibáñez Col·legi Episcopal