Avís legal

De conformitat amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, us informem que el lloc web i el portal d’Internet “https: //premiprotagonistesdeldema.org” (d’ara endavant, la “Web”) és propietat de Rotary Club de Lleida amb CIF G25051269, amb domicili social a Hotel NH Pirineus , Gran Passeig de Ronda, 63, 25006 , associació sense ànim de lucre inscrita a el registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya (Departament de Justícia ) amb el número 841 el 30 de juny de 1986 i soci de Rotary International amb l’identificador 24.065, d’ara endavant “El Responsable”. Aquest avís legal regula les condicions dús del portal desmentat dInternet.

Llei Aplicable i Jurisdicció
De manera general, les relacions entre “El Responsable ” i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles. Les parts renuncien expressament al fur que els hi pugui correspondre i se sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de Lleida per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions contractuals.

Acceptació de l’Usuari
Aquest Avís Legal regula l’accés i l’ús de la pàgina web que “El Responsable ” posa a disposició dels usuaris d’Internet. Es considera usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi als serveis i activitats de la pàgina web. L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a aquesta web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb “El Responsable ”. L’accés i navegació al lloc web per part de l’usuari suposa l’acceptació de la totalitat de les presents Condicions d’Ús. En cas de desacord amb les condicions, cal abstenir-se d’usar el lloc web.

Accés a la Web
L’accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden estar subjectes a la contractació prèvia del servei. Si és necessari que l’usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per a més informació, consulteu la nostra política de privadesa .

 

Contingut i Ús
La visita al lloc web per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i conforme a la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de “ El Responsable ” o qualsevol altres persones físiques o jurídiques. L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb fins que siguin o puguin ser il·lícits queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per “El Responsable ” al lloc web o als seus continguts. El titular del web no s’identifica amb les opinions abocades al mateix pels seus col·laboradors. L’empresa es reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la seva Web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats als vostres servidors.

Propietat Intel·lectual i Industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de “El Responsable ” i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, fins i tot citant les fonts, excepte que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de “El Responsable”. Tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts a les pàgines web de “El responsable” són propietat dels propietaris i estan protegits per llei. El Responsable no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del Responsable. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzats prèviament per part del Responsable serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. El Responsable es reserva el dret d’exercitar davant de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Responsabilitat i Garanties
El Responsable declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el funcionament correcte del seu lloc web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, “El Responsable ” no es pot fer responsable de les situacions següents que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

  • La continuïtat i disponibilitat dels continguts.
  • L’absència d’errors en els continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pugui ocórrer.
  • L’absència de virus i/ o altres components nocius.
  • Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat del Responsable .
  • L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos al web.

 

En conseqüència, “El Responsable ” no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si s’escau s’incloguin al lloc web s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es faci de manera diligent.

L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les vostres dades personals sense el permís dels vostres tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.

Els continguts als quals lusuari pugui accedir a través denllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de lusuari o dun tercer.

“El Responsable ” podrà suspendre temporalment i sense avís previ, l’accessibilitat al lloc web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. Això no obstant, sempre que les circumstàncies ho permetin, “El Responsable ” comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts. Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, “El Responsable ” es compromet a l’eliminació o, si escau, el bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Cookies
“El Responsable ” utilitza cookies, per tal d’optimitzar i personalitzar la vostra navegació pel lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació que s’allotgen al mateix terminal de l’usuari, la informació recollida mitjançant les cookies serveix per facilitar la navegació de l’usuari pel portal i optimitzar l’experiència de navegació. Les dades recopilades mitjançant les galetes poden ser compartides amb els creadors d’aquestes, però en cap cas la informació obtinguda per aquestes no serà associada a dades personals ni a dades que puguin identificar l’usuari. No obstant això, si l’usuari no desitja que s’instal·lin cookies al vostre disc dur, teniu la possibilitat de configurar el navegador de manera que impedeixi la instal·lació d’aquests fitxers. Per obtenir més informació, consulteu la nostra Política de Cookies.

Enllaços (links)
La presència d’enllaços (links) a la pàgina web del Responsable cap a altres llocs d’Internet té finalitat merament informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. El Responsable no assumirà responsabilitat pels continguts d’un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.

En cas que en altres llocs web s’estableixin enllaços a la pàgina web de “El Responsable”, no s’entendrà que ”El Responsable” ha autoritzat l’enllaç o el contingut del lloc web on es conté l’enllaç, tampoc es podrà incloure a la pàgina de l’enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin contraris a la legalitat vigent.
El Responsable es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web on s’estableixi l’enllaç si considera que s’incompleix la normativa, així com d’exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.

Modificació de les condicions
“El Responsable ” es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, totalment o parcialment, sense necessitat de previ avís, aquest Avís Legal. L’usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament aquest Avís Legal.