L’evolució del lideratge en els joves no és aliena als reptes i oportunitats que la vida actual proposa, raó per la qual s’han de sumar esforços per contribuir en la formació i orientació dels adolescents, que els permeti desenvolupar i promoure les habilitats necessàries per contribuir de forma positiva a la societat.El lideratge és un dels temes amb més estudi al llarg de la història, investigacions i teories s’han desenvolupat des de l’època del gran pensador xinès Confuci (K’ung Fu Tzu) 722-481 aC, defensor de l’harmonia personal a través de l’ordre social basat en l’ètica i la cultura, fins al segle XXI amb el psicòleg i periodista americà Daniel Goleman, creador del concepte d’intel·ligència emocional, defensor que la clau de l’èxit no depèn del coeficient intel·lectual i l’aptitud, sinó de l’empatia i l’actitud.

El procés d’entendre el lideratge, al llarg de tots aquests anys, ha permès que es desenvolupin eines d’avaluació i formació, enfocades a contribuir i facilitar les condicions i l’entorn del lideratge en els adolescents i joves.

És important entendre els factors que poden obstaculitzar o ajudar en el creixement del lideratge en l’adolescència, perquè és en aquesta etapa de les seues vides quan tenen lloc no només canvis físics, sinó també emocionals.

És una etapa d’aprenentatge sever que serà determinant per a la seua construcció com a persones en totes les seues esferes, que els permet ampliar el coneixement d’ells mateixos, enfortir la seua autoestima i establir relacions saludables.

És primordial valorar la tenacitat, l’esforç i la capacitat de treball de joves de ciutats com Lleida. Per això, Ingenio, Leadership School s’ha afegit a la iniciativa del Club Rotary de Lleida per possibilitar que els nostres joves adquireixin les competències indispensables per al desenvolupament del seu lideratge.

S’otorgaran beques per cursar l’Especialista Universitari en Lideratge, com a premi al millor estudiant de segon any de batxillerat que participi en la convocatòria del XV Premi Protagonistes del Demà amb l’objectiu d’impulsar la iniciativa emprenedora i el lideratge entre els joves de la província. Aquest premi va nàixer amb la intenció de reconèixer joves que demostrin esperit emprenedor, capacitat de lideratge, honradesa, actitud de servei i valors ètics que els converteixin en un estímul i model per als altres joves de la comunitat local.

El premi, que és una formació universitària en Especialitat de Lideratge, permetrà al jove guanyador adquirir els coneixements necessaris per entendre el Lideratge 360º, que es desenvolupa sobre quatre pilars i 50 competències professionals, que es pot avaluar i desenvolupar amb l’acompanyament de mentors especialitzats que garanteixen el màxim acompliment en lideratge. Un programa que l’ajudarà a conèixer-se a si mateix, identificar les seues debilitats i fortaleses per aconseguir influir en els altres, relacionar-se amb altres persones de forma efectiva i eficaç, aprofitar els coneixements adquirits durant la seua vida, posant-los al servei de l’equip i enfocar les seues accions i decisions de manera ètica, sobreposant els valors i principis propis.

Aquesta unió d’esforços és una aportació més per promoure i impulsar el lideratge juvenil com a motor de creixement econòmic, intel·lectual i social de futur.

Publicat al Diari Segre (11/02/24)